Ngôn ngữ:

Các trường học tại New Zealand

NZ Mentor tự hào là đại diện của trên 100 trường chất lượng cao tại New Zealand ở tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học.

NZMentor

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Học phí tham thảo

NZ$28,000 - NZ$35,000/năm

BÁCH KHOA KỸ THUẬT

Học phí tham thảo

NZ$20,000 - NZ$23,000/năm

TRƯỜNG DÂN LẬP

Học phí tham thảo

NZ$10,000 - NZ$16,000/năm

Học phí tham khảo

NZ$18,000 - NZ$27,000/năm

Trung tâm Anh ngữ

Học phí: NZ$270 - NZ$400/tuần

TRƯỜNG THPT

Học phí tham thảo

NZ$14,000 - NZ$22,000/năm

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS

Học phí tham thảo

NZ$12,000 - NZ$14,000/năm

NZMentor